[KINDLE] Lau Kaana Khairan Lasabauunaa Ilaihi By Abdul Hakim bin Amir Abdat

CHARACTERS ✓ SALAMUSEO.CO º Abdul Hakim bin Amir Abdat

CHARACTERS Ã Lau Kaana Khairan Lasabauunaa Ilaihi N dan pelajaran”“Bukankan dzikir berjama’ah yang sekarang sedang marak maraknya itu satu perbuatan yang sangat baik dalam rangka mengajak manusia untuk kembali berdzikir mengingat Allah”Maka jawablah wahai Ahlus Sunnah dengan kaidah besar di atas yang patut ditulis dengan tinta emas Katakan kepada mereka Kalau sekiranya perbuatan itu baik tentulah para Shahabat telah lebih dahulu mengamalkannya Karena tidak ada satu pun amalan yang lmasuk ke dalam bagian ibadah yang tidak diamalkan oleh para Shahabat radhiyallahu ‘anhum.

READ & DOWNLOAD Lau Kaana Khairan Lasabauunaa IlaihiLau Kaana Khairan Lasabauunaa Ilaihi

CHARACTERS Ã Lau Kaana Khairan Lasabauunaa Ilaihi Inilah sebuah risalah yang berbicara tentang sebagian dari KAIDAH KAIDAH SYARA’ AGAMA yang masuk ke dalam bagian MANHAJ cara beragama yang sangat luas dan dalam sekali “Kalau sekiranya perbuatan itu baik tentulah para Shahabat telah mendahului kita mengamalkannya”Peganglah kuat kuat kaidah yang besar dan agung ini sehingga engkau tidak akan mengerjakan sesuatu pun ibadah yang tidak pernah diyakini dan diamalkan oleh shahabatPatutlah kaidah yang besar ini dihafal oleh setiap muslim untuk menghancurkan berbagai macam bi’dah.

CHARACTERS ✓ SALAMUSEO.CO º Abdul Hakim bin Amir Abdat

CHARACTERS Ã Lau Kaana Khairan Lasabauunaa Ilaihi Yang orang sandarkan dan masukkan ke dalma agama Allah yang mulia ini Al Islam Seperti perkataan yang sering kita dengar ketika dikatakan kepada mereka dan dibawakan akan nash Al Kitab dan Sunnah dan perkataan para Ulama bahwa keyakinan yang mereka yakini atau perbuatan yang mereka lakukan itu bid’ah mereka menjawab dengan jawaban yang lebih lemah dari sarang laba laba yaitu“Bukankah peringatan maulid isra’ mi’raj nuzulul ur’an tahun baru hijriyyah itu satu perbuatan yang sangat baik yang di dalamnya terdapat peringata.


1 thoughts on “[KINDLE] Lau Kaana Khairan Lasabauunaa Ilaihi By Abdul Hakim bin Amir Abdat

  1. says: [KINDLE] Lau Kaana Khairan Lasabauunaa Ilaihi By Abdul Hakim bin Amir Abdat Abdul Hakim bin Amir Abdat º 1 CHARACTERS CHARACTERS ✓ SALAMUSEO.CO º Abdul Hakim bin Amir Abdat

    [KINDLE] Lau Kaana Khairan Lasabauunaa Ilaihi By Abdul Hakim bin Amir Abdat CHARACTERS ✓ SALAMUSEO.CO º Abdul Hakim bin Amir Abdat Abdul Hakim bin Amir Abdat º 1 CHARACTERS Sebuah risalah ilmiah yang disampaikan secara gamblang tanpa ditutup tutupi Berhasil membongkar dan mengupas segala firah firah sesat dan para pentolan kesesatan terutama di indonesia Barakallahu fiikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Hardcover
  • 247
  • Lau Kaana Khairan Lasabauunaa Ilaihi
  • Abdul Hakim bin Amir Abdat
  • Indonesian
  • 05 March 2019
  • null