E–book [Zaman Yeli] ¿ Gürsel Korat


 • Paperback
 • 104
 • Zaman Yeli
 • Gürsel Korat
 • Turkish
 • 04 May 2020
 • null

Gürsel Korat Ë 8 Free read

Read Zaman Yeli Gürsel Korat Ë 8 Free read Read Ç eBook, ePUB or Kindle PDF Ë Gürsel Korat “Geçmişi yeniden kuran” bir ütopya İsyancılara karşı Selçuklu safında çarpışıp esir düşmüş kör askerle sağır kilise ressamının Moğol istilası yıllarında Kapadokya’nın yeraltı âleminde dinleri mezhepleri kaynaştıran bir ortaklaşmacı hayatın ortaya çıkışına varan macerasıVücudumuzdaki her şey dünyayla yaşıttır bu nedenle benim hem otuzdört yaşında hem de altı milyar yaşında olduğum doğrudur Zamanın geçi?. Her eserini b y k bir a kla okudu um yeni sevdam haline geldi G rsel Korat S ralama olarak ok yanl gitsem de imdiye kadar Yine Do du Tan Y ld z ve Unutkan Ayna dan sonra nc kitab oldu okudu um Zaman Yeli G vercine A t ve Kalenderiye kitaplar yla birlikte Kapadokya lemesinin ilk kitab Yak n s re i erisinde di er ikisini de h zl bir ekilde okuyaca m Hem de b y k bir evkleZaman Yeli eseri Mo ol galleri s ras nda Anadolu yu ele al yor Kapadokya daki ma ara ve oyuklar n olmazsa olmaz m z hele bir de ba ra ba ra bir isyan bir sava haz rl varsa G rsel Korat n en sevdi im y n yse okuyucuya hi bir ekil tarih dersi verme abas n n olmamas d r Ya anm l k ve kurgular i i e gidiyor adeta M sl manlar Tahtac lar Hristiyanlar Museviler Et Yemezler herkes ve her renk bu kitab n i erisinde nsan okurken ister istemez o renkli Anadolu yu canland r yor g z nde ve imreniyor Azat edilmi k r bir sava ve sa r bir ressam ile ba l yor hikayehem de yle bir ba l yor ki daha kitab n ba ndayken bitece i akla gelip z lme sebebi oluyor

Read Ç eBook, ePUB or Kindle PDF Ë Gürsel KoratZaman Yeli

Read Zaman Yeli Gürsel Korat Ë 8 Free read Read Ç eBook, ePUB or Kindle PDF Ë Gürsel Korat ?i duruşlara benziyor Zaman geçip gitti derken maddenin biçim ve yer değiştirdiğini söylemiş oluyoruz yalnızca; çünkü zaman bir soyutlamadan başka bir şey değil Bu yüzden olmalı Kapadokya’nın geçip gitmiş zamanına en az biçim değiştirdiği yerlerden girip çıktığımda kendimi ‘tarihsel kurgu yapayım derken tarihsel zaman bulmuş düş definecisi’ gibi hissettim Dil ve zaman ilişkisi bir yazarın ‘arkeolojik arka planı’dır;. nsan s n fs z k lmak e it oldu unu kabul etmek nerede ba lar

Read Zaman Yeli

Read Zaman Yeli Gürsel Korat Ë 8 Free read Read Ç eBook, ePUB or Kindle PDF Ë Gürsel Korat Oradan hiçbir anlamı olmayan böcek ölüleri de çıkar bir heykel de Günlük dilde ikona diyoruz yeraltı şehirlerinden sözediyoruz Haydar Vasili veya Dimitri adlarını söyleyip geçiyoruz Oysa ‘tarihsel bilinçaltı’nı biraz kazıyınca doğada hiçbir şeyin yok olmadığını yalnızca “biçim değiştirdiğini” anlamamız kolaylaşıyor Tıpkı bir noktadan diğer noktaya yer değiştiren hava akımı gibi Yel gibi Zaman gibi Zaman Yeli gib. Bildi imizden ba ka bir d nyas ba ka bir dili ba ka bir anlat m d zlemi var G rsel Korat n Hikayenin her yerinde farkl hikayecikler farkl duygular farkl olaylar var da sanki bir yerde hepsi bir imbikten ge ip ayn i eye doluveriyor Kapa n kapat rken kitab n etkilenmemi hissetmek m mk n de il Bir de o son c mleler Okudu um en g zel finallerden biriydi san r m


8 thoughts on “E–book [Zaman Yeli] ¿ Gürsel Korat

 1. says: Gürsel Korat Ë 8 Free read E–book [Zaman Yeli] ¿ Gürsel Korat

  E–book [Zaman Yeli] ¿ Gürsel Korat Her eserini büyük bir aşkla okuduğum yeni sevdam haline geldi Gürsel Korat Sıralama olarak çok yanlış gitsem de şimdiye kadar Yine Doğdu Tan Yıldızı ve Unutkan Ayna'dan sonra üçüncü kitabı oldu o

 2. says: E–book [Zaman Yeli] ¿ Gürsel Korat

  Read Zaman Yeli E–book [Zaman Yeli] ¿ Gürsel Korat Gürsel Korat Ë 8 Free read Beklemediğim kadar iyi bir kitaptı Kurgu tarih her şey vardı Yazarı tanımıyorum fakat kendime görev edindim bir kitabını daha okumalıyım kesinlikle Daha uzun olmalı ama Tam notumu veremiyorum tanımadığım yazarların kısa kitaplarına

 3. says: E–book [Zaman Yeli] ¿ Gürsel Korat Read Ç eBook, ePUB or Kindle PDF Ë Gürsel Korat Gürsel Korat Ë 8 Free read

  E–book [Zaman Yeli] ¿ Gürsel Korat Gürsel Korat’ın Unutkan Ayna kitabını ilk okuduğumda tarihsel kurgunun içine minik minik yansıttığı felsefi tadı çok beğenmiştim Zaman Yeli de yine aynı tarih din ırk felsefe biçimleri içinde yazılmış çok özel bir kitap oldu benim için Dönemin siyasi dini ve sosyolojik etkilerini çok güzel işlemiş bu kitabında daKonu olarak Kör Leon ile sağır ressam Dimitri’nin arkadaşlığı ile başlayan k

 4. says: E–book [Zaman Yeli] ¿ Gürsel Korat

  E–book [Zaman Yeli] ¿ Gürsel Korat Read Ç eBook, ePUB or Kindle PDF Ë Gürsel Korat Read Zaman Yeli İnsanı sınıfsız kılmak eşit olduğunu kabul etmek nerede başlar?

 5. says: Read Ç eBook, ePUB or Kindle PDF Ë Gürsel Korat Gürsel Korat Ë 8 Free read E–book [Zaman Yeli] ¿ Gürsel Korat

  Gürsel Korat Ë 8 Free read E–book [Zaman Yeli] ¿ Gürsel Korat Umarım serinin diğer iki kitabı yüksek yıldızı hak eder Zira beklentim yüksek notum kıt💅🏼

 6. says: E–book [Zaman Yeli] ¿ Gürsel Korat Gürsel Korat Ë 8 Free read

  E–book [Zaman Yeli] ¿ Gürsel Korat Read Ç eBook, ePUB or Kindle PDF Ë Gürsel Korat Gürsel Korat Ë 8 Free read Bildiğimizden başka bir dünyası başka bir dili başka bir anlatım düzlemi var Gürsel Korat'ın Hikayeni

 7. says: Gürsel Korat Ë 8 Free read Read Ç eBook, ePUB or Kindle PDF Ë Gürsel Korat E–book [Zaman Yeli] ¿ Gürsel Korat

  E–book [Zaman Yeli] ¿ Gürsel Korat Yalnızca dönüşümdür mutlak olan her şey dönüşecek her şey değişecekHiçbir fikir maddenin yalınlığı kadar karmaşık değildir Hayat maddenin yalınlığını kavrayacak düzeye gelindiği vakit insanlığ

 8. says: Read Zaman Yeli E–book [Zaman Yeli] ¿ Gürsel Korat Gürsel Korat Ë 8 Free read

  Read Zaman Yeli Gürsel Korat Ë 8 Free read E–book [Zaman Yeli] ¿ Gürsel Korat Kitap sona doğru gittikçe insanın boğazında bir yumruya dönüşüyor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *