(E–pub/Pdf) Guslač od marcipana author Stjepan Tomaš

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


  • Hardcover
  • 189
  • Guslač od marcipana
  • Stjepan Tomaš
  • Croatian
  • 21 February 2020
  • null

Download Guslač od marcipana

Stjepan Tomaš É 0 Summary Read  PDF, DOC, TXT or eBook É Stjepan Tomaš Summary Guslač od marcipana 100 Kada ga je otac doveo na poduku iz violine Franji Krežmi bilo je nepunih šest godina Njegova učitelja Đuru Eisenhutha tridesetogodišnjega gudača skladatelja i orguljaša zadivio je mali gudač koji je glavom jedva dosezao notni stalak Kada mu je prema sjećanju odgudio njegovu Elegiju a da nije iznevjerio nijednu notu Eisenhuth se.

Read  PDF, DOC, TXT or eBook É Stjepan TomašGuslač od marcipana

Stjepan Tomaš É 0 Summary Read  PDF, DOC, TXT or eBook É Stjepan Tomaš Summary Guslač od marcipana 100 Prema vlastitu priznanju uplašio toga neobičnog djeteta »Je li ga Gospod poslao da me iskušava« pitao se Priča Guslača od marcipana prati trinaest godina Krežmina života od poduke kod Eisenhutha i boravka sa sestrom Anom u Konzervatoriju u Beču do koncertiranja po europskim gradovima i Franjina boravka u Berlinu i Frankfurtu.

Stjepan Tomaš É 0 Summary

Stjepan Tomaš É 0 Summary Read  PDF, DOC, TXT or eBook É Stjepan Tomaš Summary Guslač od marcipana 100 Gdje je i umro u devetnaestoj godini Oslanjajući se na arhivsku građu i novinske članke od onih iz »Agramer Zeitunga« i Šenoinih Zagrebulja do isječaka iz europskih listova koji su svojedobno objavljivali kritike Krežminih koncerata Stjepan Tomaš stvorio je dirljiv roman o hrvatskom Paganiniju violinskom virtuozu Franji Krež.