EBOOK Peri Gazozu


10 thoughts on “EBOOK Peri Gazozu

 1. says: Ercan Kesal ✓ 3 free read summary Ó eBook or Kindle ePUB ✓ Ercan Kesal EBOOK Peri Gazozu

  review Peri Gazozu EBOOK Peri Gazozu Avanos Ağustos akşamı Sekiz dokuz yaşlarındayım Salonun bahçeye açılan penceresi açık Ilık bir rüzgâr bahçed

 2. says: Ercan Kesal ✓ 3 free read summary Ó eBook or Kindle ePUB ✓ Ercan Kesal EBOOK Peri Gazozu

  summary Ó eBook or Kindle ePUB ✓ Ercan Kesal EBOOK Peri Gazozu Ercan Kesal ✓ 3 free read İçine hiç bakmadan yorumları okumadan roman sanarak aldığım kitabın öykü kitabı çıktığını düşünmüştüm Gel gör ki kitap çook büyük bir romanmış aslında Yer yer güldüren çoğu zaman yüzümde acı bir ifade ve gözümde birkaç damla yaş ile el elde baş başta kaldığım bir kitap oldu Çok beğendim Ercan Kesal'ın yazısını

 3. says: review Peri Gazozu EBOOK Peri Gazozu summary Ó eBook or Kindle ePUB ✓ Ercan Kesal

  EBOOK Peri Gazozu summary Ó eBook or Kindle ePUB ✓ Ercan Kesal review Peri Gazozu Ercan Kesal Doktorluk mesleğine başladığı yıllardan anılarından bahsederken tüm insanlıktan intikamını titizlikle almışÖzellikle taşrada görev yaparken karşılaştığı durumlara hem hekim olarak hem de insan olarak verdiği tepkilerle sizi öyle bir burun buruna getiriyor ki o an da karar vermek için t

 4. says: EBOOK Peri Gazozu summary Ó eBook or Kindle ePUB ✓ Ercan Kesal

  Ercan Kesal ✓ 3 free read summary Ó eBook or Kindle ePUB ✓ Ercan Kesal review Peri Gazozu Bu kitabı 2014 yılında okumuştum O dönemde Goodreads hayatımda değildi; ama İnstagram'a koyduğum yorumu farkettim bugün fotoğraflarımda gezinirken Değiştirmeden ekliyorum buraya güzel yorum olmuş da söylemesi ayıp Kitabı bitirdim Ikinci kez mecburi hizmete gitmeye hazırlandığım bugünlerde Ercan Kesal'ın çocukluk ve mecburi hizmet anıları çoğu zaman duygu dolu anlar yaşamama neden oldu Benim için hayatımda

 5. says: EBOOK Peri Gazozu Ercan Kesal ✓ 3 free read review Peri Gazozu

  review Peri Gazozu Ercan Kesal ✓ 3 free read EBOOK Peri Gazozu Unutmamak için kendime not Bunu sana hastan Zafer Hanım kitap okumayı sevdiğini söyleyince okuman için vermişti Anı türünd

 6. says: EBOOK Peri Gazozu review Peri Gazozu

  review Peri Gazozu Ercan Kesal ✓ 3 free read summary Ó eBook or Kindle ePUB ✓ Ercan Kesal Yazarın cümleleri beklediğimden çok daha güzel ve anlattıkları size dokunuyor ancak bölümler kronolojik olarak değil belli bi başl

 7. says: summary Ó eBook or Kindle ePUB ✓ Ercan Kesal EBOOK Peri Gazozu

  EBOOK Peri Gazozu Avanos'ta büyümüş çocukluğunu özleyen bir adam12 eylül döneminde bir devrimci solcubir taşra doktorubilge bir ba

 8. says: EBOOK Peri Gazozu

  Ercan Kesal ✓ 3 free read summary Ó eBook or Kindle ePUB ✓ Ercan Kesal EBOOK Peri Gazozu Ercan Kesal 'okur hikayelerimi okumak yerine seyretsin istedim' demiş kitabının sunuş yazısında Benim için tam olarak istediği gibi oldu Kendisiyle yazdıkları arasındaki mesafeyi kaldırmayı başarmış son derece yalın ve naif bir seyirdi benim için İzledim ve izlediğim herşeyden yakalandımFazla bulduğumsa; Bu denli dokunaklı sözün bittiği yerlerde altı çizilmiş mesajlar kıvamındaki son sözler fazlalık olmuş

 9. says: review Peri Gazozu Ercan Kesal ✓ 3 free read EBOOK Peri Gazozu

  EBOOK Peri Gazozu Peri Bacaları diyarında peri gazozları içilirBu kitap da en sevdiklerimden biri Ercan Kesel hekimlik dönemlerinde görev yaptığı yerlerde başına gelenleri bir günlük gibi not düşmüş Kendi çocukluk ve gençlik dönemlerinden de bahsetmiş Hem eğlenceli hem de bir o kadar hüzünlü sayfalar

 10. says: review Peri Gazozu Ercan Kesal ✓ 3 free read EBOOK Peri Gazozu

  Ercan Kesal ✓ 3 free read EBOOK Peri Gazozu Peri Gazozu'nun içinden insan sevgisi geçiyorSıklıklaÜstelik de insana duyulan inancın tükendiği şu zamanlardaİnsanoğluna serzeniş çokça ama yine de umut vaat ediyor kitabın yazarı her satırıylaBir tabak mantıyla pelte gibi bir tabak tel kadayıflaKaybettiklerimizin umudumuzdan çok olmaması beklentisi taşıyan Peri Gazozu bir fırsat yaratılıp okunmalı en çok da Mevlüt Amca'nın hatrına

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

review Peri Gazozu

summary Ó eBook or Kindle ePUB ✓ Ercan Kesal Ercan Kesal ✓ 3 free read Peri Gazozu review ï 3 Vicdanımız kuruyor Babalarını erken kaybetmiş yetim çocukların masum başlarını koyacakları göğüsler çoktan çöktü farkında mısınız Göğüs çöktükçe zulüm tepemizde kalıyor Kavisli ve dolaşık geçmişimizse bozuk düzenimizin telleri olmuş Duyduğunuz sesler bu yüzden içli ve bu kadar derinden geliyorŞimdi bir türlü sığamayıp delice bir kavgaya tutuştuğumuz adına Anadolu dene. Ercan Kesal Doktorluk mesle ine ba lad y llardan an lar ndan bahsederken t m insanl ktan intikam n titizlikle alm zellikle ta rada g rev yaparken kar la t durumlara hem hekim olarak hem de insan olarak verdi i tepkilerle sizi yle bir burun buruna getiriyor ki o an da karar vermek i in t m duygu ve benli inizi sorgulamak zorunda kal yorsunuzCan m ok ac tt n Doktor Ercan alaca n olsun diyorum

summary Ó eBook or Kindle ePUB ✓ Ercan KesalPeri Gazozu

summary Ó eBook or Kindle ePUB ✓ Ercan Kesal Ercan Kesal ✓ 3 free read Peri Gazozu review ï 3 N şu kadim topraklarda binlerce yıl önce hüküm sürmüş bir Hitit kralının oğullarına bıraktığı vasiyete bakın isterseniz Öldüğümde beni usulünce yıkayın göğsünüze yaslayın ve toprağa bırakın Bu kadar Hayatın en yalın ve en efsunlu meseleleri ölüm ve yaşam annebaba çocuk arasındaki zor muhabbet büyümek ve yaşlanmak üzerine Vefalı bir oğulun gözüyle Bilhassa ölümün öl?. Bu kitab 2014 y l nda okumu tum O d nemde Goodreads hayat mda de ildi ama nstagram a koydu um yorumu farkettim bug n foto raflar mda gezinirken De i tirmeden ekliyorum buraya g zel yorum olmu da s ylemesi ay p Kitab bitirdim Ikinci kez mecburi hizmete gitmeye haz rland m bug nlerde Ercan Kesal n ocukluk ve mecburi hizmet an lar o u zaman duygu dolu anlar ya amama neden oldu Benim i in hayat mda zel bir yere koydu um kitaplardan biri oldu Peri Gazozu Ge ti i co rafya itibariyle hekimli im itibariyle hayat n sol yan ndan bakan yap s itibariyle ok ok zel benim i in iddetle tavsiye ediyorum

Ercan Kesal ✓ 3 free read

summary Ó eBook or Kindle ePUB ✓ Ercan Kesal Ercan Kesal ✓ 3 free read Peri Gazozu review ï 3 ?mle başetmenin olağanüstülüğü ve olağanlığı üzerineAlışmaya direnen bir hekimin gözüyleTaşranın sıcak kucağı ve serin kasveti üzerine Orayı hem içinden hem dışından bilen bir evladının gözüyle Türkiyenin ipin ucundaki yakın tarihinin gölgesi Kalbi avucundabirinin gözüyle Ercan Kesaldan aynanın kenarındaki fotoğraflar misali hayat parçaları sohbet makamında insan hikâyeleri. Ercan Kesal okur hikayelerimi okumak yerine seyretsin istedim demi kitab n n sunu yaz s nda Benim i in tam olarak istedi i gibi oldu Kendisiyle yazd klar aras ndaki mesafeyi kald rmay ba arm son derece yal n ve naif bir seyirdi benim i in zledim ve izledi im her eyden yakaland mFazla buldu umsa Bu denli dokunakl s z n bitti i yerlerde alt izilmi mesajlar k vam ndaki son s zler fazlal k olmu kanaatimce Oysa ki o anlar ya atan c mleler hemen ard ndan bir sessizli i yoklat yor okura

 • Paperback
 • 198
 • Peri Gazozu
 • Ercan Kesal
 • Turkish
 • 15 June 2019
 • null