KINDLE [Fi Author Azra Kohen]


10 thoughts on “KINDLE [Fi Author Azra Kohen]

 1. says: KINDLE [Fi Author Azra Kohen] Azra Kohen ↠ 2 Read Characters Å PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Azra Kohen

  KINDLE [Fi Author Azra Kohen] %30'da bırakıyorum Öncelikle bu bir kişisel gelişim kitabı değil bana inanın çünkü ben kişisel gelişim kitaplarını çok

 2. says: KINDLE [Fi Author Azra Kohen]

  Read Fi Author Azra Kohen Azra Kohen ↠ 2 Read KINDLE [Fi Author Azra Kohen] Biri yazar tek ünlemin yeterli olduğunu söylesin yahuHerkesin ayıla bayıla okuduğu kitap bu muymuş? Bir kaç aforizmayla farkındalık yaratmak? Karakterler sırf yazar özlü söz kassın diye yaratılmış gibiAyrıca Can v

 3. says: Azra Kohen ↠ 2 Read Characters Å PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Azra Kohen KINDLE [Fi Author Azra Kohen]

  Characters Å PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Azra Kohen KINDLE [Fi Author Azra Kohen] Sevişmeye çiftleşmek sevgili olmaya erkeğin kadına sahip olması diyen bu basit seksist ve boş kitap nasıl bu kadar çok sattı ya? Almam hataymış kimse de uyarmadı Her sayfası cehalet kokuyor

 4. says: KINDLE [Fi Author Azra Kohen]

  Read Fi Author Azra Kohen KINDLE [Fi Author Azra Kohen] Characters Å PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Azra Kohen Abi bu ne? Bizim okurların geldiği son nokta bu mu yani? Bu kitaba 'hayatımda okuduğum en güzel kitap' diyenlerin okudukları kitapları o kadar merak ediyorum kiBana kalırsa boş bir kitaptı 7 farklı karakterin birbirinin arkasından kuyu kazmaları ve araya döşenmiş varoluş yokoluş öz benlik vb albenili ke

 5. says: Read Fi Author Azra Kohen KINDLE [Fi Author Azra Kohen]

  KINDLE [Fi Author Azra Kohen] Sonunda dayanamadım ve aldım Hakkında birçok şey yazıldı kimi yere göğe sığdıramadı kimi nefret etti Üçte birini bitirdikten sonra tespitlerim şöyle Yazım hataları üzücü 152 baskısı yapılan bir kitaptaki yazım hatalarının şimdiye kadar giderilmiş olması gerekirdi Tanıştığım karakterler i

 6. says: Read Fi Author Azra Kohen Characters Å PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Azra Kohen Azra Kohen ↠ 2 Read

  KINDLE [Fi Author Azra Kohen] 6 aylık reading slumptan sonra 200 sayfada bıraktım ve hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri olduğunu anladım anında modum düzeldi çünkü bir kitap bu kadar toksik ve çöp olabilir rezalet rezalet rezalet incelemesi kanalımda bok gibi book reviews serimde olacak

 7. says: KINDLE [Fi Author Azra Kohen] Characters Å PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Azra Kohen

  Azra Kohen ↠ 2 Read Characters Å PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Azra Kohen Read Fi Author Azra Kohen 51000'inci baskisini yapmasini saglayan tek sey iyi PR kesinlikle Onun disinda tek kelimeyle korkunc bir kurgu

 8. says: KINDLE [Fi Author Azra Kohen] Azra Kohen ↠ 2 Read Read Fi Author Azra Kohen

  KINDLE [Fi Author Azra Kohen] Azra Kohen ↠ 2 Read Characters Å PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Azra Kohen 2555Fi için dünyanın en uzun yorumunu girmiş olabilirim D İncelemek için

 9. says: KINDLE [Fi Author Azra Kohen] Azra Kohen ↠ 2 Read Read Fi Author Azra Kohen

  Characters Å PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Azra Kohen Azra Kohen ↠ 2 Read KINDLE [Fi Author Azra Kohen] Başıma bişey gelmeyecekse çok sevemedim Aşırı yapay geldi hikaye bana Çok çok fazla cinsellik varOkurken Azra kusura bakmasın ama nedense yazar ukalanın tekiymiş hissine kapılmaktan kendimi alamadım Acamice old

 10. says: Azra Kohen ↠ 2 Read Characters Å PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Azra Kohen Read Fi Author Azra Kohen

  KINDLE [Fi Author Azra Kohen] Characters Å PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Azra Kohen Pembe dizi kıvamında bir kişisel gelişim kitabıydı bence Kişisel olarak hiç gelişmedim aksine bazı kısımlarda ilkel tepkiler bile verdim Sevmedim pek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


 • Paperback
 • 600
 • Fi Author Azra Kohen
 • Azra Kohen
 • Turkish
 • 24 February 2020
 • null

Read Fi Author Azra Kohen

Read Fi Author Azra Kohen Azra Kohen ↠ 2 Read Characters Å PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Azra Kohen N yazılmıştır Kendi potansiyelini keşfetme cesareti gösterebilmiş gerçek kişilere çatlama cesareti gösterebilmiş tohumlara adanmıştırBir kişiye duyulan aşktan daha acımasız bir şey var mıdırTanıtım Bülteninden. 2555Fi i in d nyan n en uzun yorumunu girmi olabilirim D ncelemek i in Williams Sonoma Good Food to Share var mıdırTanıtım Bülteninden. 2555Fi i in d nyan n en uzun yorumunu girmi olabilirim D ncelemek i in

Characters Å PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Azra KohenFi Author Azra Kohen

Read Fi Author Azra Kohen Azra Kohen ↠ 2 Read Characters Å PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Azra Kohen şılmak istenen yerde sadece farkındalık vardırFi güzelliğin lanetlendiği zekânın yağmalandığı iyinin kurban edildiği ve kasaba kurnazlığıyla yönetilen bu gezegende içine doğduğumuz bu kutsal hayatı kutlamak içi. Sonunda dayanamad m ve ald m Hakk nda bir ok ey yaz ld kimi yere g e s d ramad kimi nefret etti te birini bitirdikten sonra tespitlerim yle Yaz m hatalar z c 152 bask s yap lan bir kitaptaki yaz m hatalar n n imdiye kadar giderilmi olmas gerekirdi Tan t m karakterler i inde fark ndal k pe inde ko an sadece 1 ki i var Bakal m ilerleyen sayfalarda ne olacak Olay rg s i inde fark ndal kla ilgili mesajlar var ama al t m z t rden bir ki isel geli im kitab olmad i in s km yor Bolca g nderme ve i neleme i eriyor toplumun dev aynas nda g rd suni insanlarla inceden inceye dalga ge iyor Bu y n n sevdim Kitab yar lad m ama h l daha bir karar verebilmi de ilim Baz lar n n dedi i gibi p de il kesinlikle Fakat ciddi bir editoryal sorun s z konusu Unutulan noktalama i aretleri konu ma dilinde yaz lan Yap cam gidicem gibi s zc kler g ze batmayacak gibi de il Kitapta ba ndan beri bu tarz benimsenseydi bu bir hata say lmazd ama bir c mlede gidece im bir di erinde gidicem yaz nca pek ho olmuyor Yazar n ngilizce kullanma al kanl ndan kald n d nd m bir durum da soru eklerini kullanmamas ngilizcede tonlama yaparak soru sorulabilir Ama T rk ede Yolda gibi bir kullan m yok ya da ben bilmiyorum Yolda m desek daha k olmaz m Gelelim en vahim hataya Bak n nl psikolog Can Manay ne diyor bir r portaj nda Ben ancak b ylelerinde ila kullan m n onaylar m Re ete yazd rmak i in kimse bana gelemez Bildi im ve ok emin oldu um bir ey var ki re eteyi sadece t p e itimi alan psikiyatristler yazabilir Psikologlar gerekli g rd kleri hastalar n bir psikiyatriste y nlendirebilirler gayet tabii Ama bu c mleden bu anlam km yor Yanl anla lmaya ok a k Psikoloji doktoras yapan yazar n bu noktaya dikkat etmesi gerekirdi lerledik e karakterlerin birbiriyle nutuk eker gibi konu malar s kmaya ba lad Nutuklar n i eri i g zel ama ba lam ok nemli nsanlar g nl k hayatta b yle konu mazlar Bakal m bitirince ne d nece im Nihayet bitti G zel ba lasa da ok etkilendi imi s yleyemeyece im Kitab n en sevdi im yan klasik m zi e bolca g nderme yapmas oldu Sevi me pardon yazar n tabiriyle iftle me sahnelerini fazla abart l buldum En sevdi im karakter Bilge oldu Devam kitaplar i ve Pi yi de alm t m ama Can Manay Duru ve Deniz geninden bir s reli ine kmaya ihtiyac m var Ne yaz k ki kitab n ikinci yar s nda g z ard edilemeyecek kadar ok anlat m bozuklu u var Kitab n edit r taraf ndan ba tan sona okundu unu sanm yorum yle olsayd bu ekilde bas lmas na imkan yoktu Kitap nce ba ka bir yay nevinden kt i in metni kontrol etme gere i duymam lar gibi geldi Roman n tasla n okuyormu um gibi hissettim Yaz k olmu

Azra Kohen ↠ 2 Read

Read Fi Author Azra Kohen Azra Kohen ↠ 2 Read Characters Å PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Azra Kohen Fi deneyimin içinde kaybolmak yerine korkmadan deneyime sahip olmanın yolculuğudur İçinde bolca bulunan manipülasyon seks aldatma ve aldanma hikâyeleri belki herkesin dikkatini çekebilir ama gerçeklerden yola çıkılarak ula. Biri yazar tek nlemin yeterli oldu unu s ylesin yahuHerkesin ay la bay la okudu u kitap bu muymu Bir ka aforizmayla fark ndal k yaratmak Karakterler s rf yazar zl s z kass n diye yarat lm gibiAyr ca Can ve Duru d ndaki karakterler ger eklikten olduk a uzak Williams Sonoma Good Food to Share ve aldanma hikâyeleri belki herkesin dikkatini çekebilir ama gerçeklerden yola çıkılarak ula. Biri yazar tek nlemin yeterli oldu unu s ylesin yahuHerkesin ay la bay la okudu u kitap bu muymu Bir ka aforizmayla fark ndal k yaratmak Karakterler s rf yazar zl s z kass n diye yarat lm gibiAyr ca Can The Natural History of Alcoholism Revisited ve Duru d ndaki karakterler ger eklikten olduk a uzak