(PDF DOWNLOAD) [Kognityvinė psichologija D 1] Ú Vaclovas Martišius

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Characters Kognityvinė psichologija D 1

Download ¿ Kognityvinė psichologija D 1 106 Vaclovas Martišius ´ 6 Summary Summary ¸ PDF, eBook or Kindle ePUB ´ Vaclovas Martišius Suvokimas7 Girdimasis suvokimas8 Dėmesys9 Sensoriniai registrai10 Trumpalaikė atmintis11 Darbinė atmintis12 Ilgalaikė atmintis13 Vaizdiniai ir mnemonika14 Atmintis ir supratimas15 Atminties raid.

Summary ¸ PDF, eBook or Kindle ePUB ´ Vaclovas Martišius

Kognityvinė psichologija D 1

Download ¿ Kognityvinė psichologija D 1 106 Vaclovas Martišius ´ 6 Summary Summary ¸ PDF, eBook or Kindle ePUB ´ Vaclovas Martišius Mokomoji knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams studijuojantiems kognityvinės psichologijos kurso dalis apie suvokimą dėmesį ir atmintį Knygoje pateiktos šiuolaikinės dėmesio atpažini.

Vaclovas Martišius ´ 6 Summary

Download ¿ Kognityvinė psichologija D 1 106 Vaclovas Martišius ´ 6 Summary Summary ¸ PDF, eBook or Kindle ePUB ´ Vaclovas Martišius Mo atminties teorijos ir modeliai Didelis dėmesys skiriamas metodiniams klausimamsTrumpas turinys1 Įvadas2 Psichofizika3 Erdvės suvokimas4 Suvokimas ir atpažinimas5 Judėjimo suvokimas6 Spalvos.

  • Paperback
  • 260
  • Kognityvinė psichologija D 1
  • Vaclovas Martišius
  • Lithuanian
  • 26 March 2019
  • null