[Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW


 • Mass Market Paperback
 • 320
 • Manuscrisul fanariot
 • Doina Rusti
 • Romanian
 • 19 January 2018
 • 9789734660773

Doina Rusti Ú 0 Download

Doina Rusti Ú 0 Download Read & download ´ PDF, DOC, TXT or eBook Ú Doina Rusti Characters Manuscrisul fanariot Zvonuri si magice arome orientale si care se lasa asaltata in rastimpuri de frenezii endemice si fara obiect de tristeti grele si melancolii fara numeDaca ar fi atit si tot ar fi de ajunsDar povestea despre o iubire imposibila si care sfarma cutumele pe care ne o spune sprij. Riga nu i spusese lucruri noi Dar era primul om care l ascultase Un dor de cas l lovi drept n piept Ce c uta el n acest ora f cut din magne i i ispite Riga l consol n c teva cuvinte de bun sim ntre care unul singur i atrase aten ia prin sonoritatea care r scoli funiile de usturoi din osp t ria lui Cinca Pentru prima oar ascult melodia cuv ntului am gire Era vechi cu r d cini elastice ca ale pirului de gr din n grece te maghevo strecurat n latin ca amaggire a f cut pui n toate dialectele limbii rom ne Am girea este un fel de vraj o n el torie sub ire un truc de fezandat inocen i Am girea promite i arat un viitor f cut din coco i roz Este minciuna pe care te ambalezi s o accep i pentru care te rogi E speran a cu aripioare de sfinx puntea salvatoare i m na ntins Am gitul nu e om E doar un drogat un puf plutitor Am gitul e mai aproape de omul beat dec t de cel n elat Am girea ine de vorbe Un om poate fi n elat la socoteli la num ratul banilor printr o marf care pare de calitate n schimb este am git prin promisiuni Am girea este o vraj o narcoz de scurt durat o orbire de somnambul un s rut care doare Am gitorul nv rte o baghet de alun El nu e un escroc sau un mincinos ci un exaltat capabil s atrag pe oricine n visele lui Am girea e timpul amiezii iar Bucure tiul acum n elegea era cel mai perfid loc din lume n care tr ia Maiorca i n care el un biet am vipsit din S runa i c p tase un nume

Read & download ´ PDF, DOC, TXT or eBook Ú Doina RustiManuscrisul fanariot

Doina Rusti Ú 0 Download Read & download ´ PDF, DOC, TXT or eBook Ú Doina Rusti Characters Manuscrisul fanariot „ Manuscrisul fanariot este o carte fastuoasa de o senzualitate molipsitoare Este un poem inchinat Bucurestiului fanariot o urbe sau mai bine zis o incropeala urbana care se leagana zi si noapte in ritmul molesitor al manelelor cufundata in fumul ciubucelor in superstitii. V mai aminti i de radicala pozi ie anticalofilic a lui Camil Petrescu cel care declarase r zboi scrisului frumos resping nd to i tropii cu excep ia compara iei n scopul captur rii autenticit ii Ei bine romanul Doinei Ru ti Manuscrisul fanariot suprasaturat de figuri de stil pare s contrazic bonom aceast pozi ie dovedind c autenticitatea se poate realiza chiar i prin m riti ul improbabil ntre un Ionel Teodoreanu i un Mihail Sadoveanu adic prin amestecul arhaismului discret al regionalismului pitoresc i al argoului impudic cu epitetul multiplu cu metafora cople itoare i cu compara ia n valnic n nici una dintre limbile pe care le nv ase nu exista at ta t rie nici m car n dialectul tribului s u cum se rev rsa din sonoritatea cuv ntului pizd Avea aspreala de uic i dulcea de afion era mp clit de fumul celor mai parfumate ierburi Avea ecou F cuse o c l torie lung prin gurile lumii Era b tr n Era rezistent Era cuv ntul lui preferat dintre cuvintele relepentru a construi o lume care de i atestat istoric n a existat poate dec t n visele noastre literare acelea hr nite din fraged pruncie cu talme balme ul consemn rilor cronic re ti al povestirilor pa optiste i al basmelor celor o mie i una de nop i Pretextul acestei lumi fantasmagorice este creat de un motiv cu o lung tradi ie literar cel al manuscrisului g sit care avea odinioar taman rolul despre care vorbeam mai sus acela de a crea iluzia realit ii i care aici devine o verig ntre iluzie si realitate ntre documentul descoperit de autoare n arhivele na ionale si povestea esut n jurul s u de un narator predispus la mitologizarea hiperbolic a trecutului istoric i care numai aparent e preocupat de reconstruirea unei lumi n fond ceea ce l intereseaz este ca pe mul i al i autori din perioada postbelic s amestece p n la confuzie textul si metatextul numai pentru a recunoa te triumf tor o singur realitate cea a fic iunii n centrul acestei lumi st Bucure tiul cu numele s u ca un p m tuf trecut peste din i cu culorile sale ip toare cu aerul s u vesel i nep s tor cu o foame pantagruelic de vise de nume i mai ales de cuvinte cele trei leitmotive ale romanuluiBucure tiul pentru cine nu tie este un ora m nc tor de cuvinte o gaur hr nit cu oapte un depozit de uier turi i de c ntece Este un ora sugativ Nu conteaz de unde vin dac s nt nem e ti grece ti sau chiar dintr o limb moart Orice cuv nt e o sc nteie un combustibil care ine ora ul n via Cine vrea s scotoceasc dup cuvinte pierdute cine are mania acelor dulci vechituri trebuie neap rat s nceap cu Bucure tiul n fibra lui se plimb ca pe banda unei vitrine de lux toate vorbele sc pate cu voie sau f r voie n perimetrul ora ului Uneori c te un refren apare din neant adus inexplicabil de apele D mbovi ei nc t pe cheiul ei ai impresia c u otesc spiridu iAm putea identifica a adar mim nd comentariul literar col resc trei planuri compozi ionale ale romanului dou ca s zic a a tradi ionale i unul postmodern planul istoric cu o excelent reconstituire a epocii fanariote la care autoarea a lucrat cu o seriozitate i o ndem nare remarcate de to i criticii literari cel social cu strania poveste de dragoste esut pe baza nsemn rii dintr un manuscris care atest c un om liber a acceptat s devin rob pentru a se nsura cu o iganc i n lipsa unui cuv nt mai bun cel metatextual dat fiind c din grija de a i se aminti n permanen cititorului c are n fa o lume de cuvinte se ajunge la transformarea ca la Nichita St nescu a cuv ntului n obiect ce populeaz concret fic iuneaDe fapt nici cele dou planuri tradi ionale nu se dovedesc chiar a a la o examinare mai atent Planul a a zis istoric este dominat de leitmotivul visului care estompeaz contururile personajelor i ale locurilor mai ales atunci c nd s nt privite de t n rul de aproape aptesprezece ani un vla venit dintr un cartier grecesc s rac nu numai pentru a sc pa de via a grea de acolo ci i pentru c a fost atras de promisiunea unui Bucure ti p m nt al f g duin ei un Bucure ti mitologic i idealizat ale c rui obiceiuri va ncerca s i le nsu easc dar n care va r m ne mereu un sudit adic un str in pus pe c p tuial Ca ntr o parodie dar lipsit de mali iozitate a eroilor din poveste Ioanis Leun se va ridica prin talent numai ca s se piard din iubireBoierul Doicescu nu merita un kilipir cum era el Chiar dac fugise la chemarea lui Lambros chiar dac i jefuise mama si si pierduse numele str mo esc se considera nc printre nving tori sau m car cu poten ialul de a triumfa N ajunsese el n Bucure tiul c ntat de la un cap t la altul al imperiului nu era croitorul dup care striga lumea pe strad confidentul contelui Hastatov i marele maestru al actelor m sluitePe de alt parte planul social este b ntuit de un leitmotiv cu puternice conota ii magice cel al numelui c ci Bucure tiul nu nghite hulpav doar sudi i ci i identitatea acestora a a cum afl m din povestea lui Ghiorma un aventurier sosit pe aceste meleaguri i despuiat de numele s u de o femeie cu bun ureche muzical care s a mbog it fur ndu i l i d ndu l unui copil de suflet care a f cut mai apoi avere Acela i lucru va p i i eroul nostru c ruia un vame abil i scrie n acte cu litere chirilice pe care le va descifra mult mai t rziu numele de Ion sin Radu n loc de Ioanis lu Bradu Milikopu i ca blestemul s fie complet c ci cine nu tie c dincolo de numele aparent care nu e dec t nfumurarea suprem a unui trandafir sortit risipirii exist i numele real secret a c rui pierdere atrage dup sine pierderea de sine abia ajuns n ora t n rul este botezat a doua oar de c tre Tranca mama Maiorc i care l confund din cauza hainelor verzi din nou aparen ele cu un oarecare Leun n fine cel de al treilea plan metatextual continuu s folosesc ghilimelele ca o scuz pentru denumirile imperfecte pe care le am folosit n locul acelora ce exprim adev rul pe care nu le am descoperit nc atribuie cuv ntului nc dou roluri pe l ng cel al comunic rii propriu zise de instrument stilistic i de obiect al unei lumi de cuvinte Ca simplu instrument stilistic principala figur de stil de i nu singura este compara ia uneori abuzat dar de cele mai multe ori extrem de inspirat ajung nd c teodat la o fine e de filigranpu ine lucruri se pot compara cu moliciunea textilei furi ate ca un strop de ceai c ldu printre ar t tor si degetul mareO mostr de mare virtuozitate prin tratarea ludic a stilului frumos mi s a p rut fragmentul n care iubirea lui Leun transform hiperbolic macro si microcosmosul ntr o imagine n acela i timp amuzant si nduio toare ca un hohot de r s homeric care sf r e te ntr un suspin l ut rescTot ora ul era ocupat de fa a Maiorc i Pe toate ferestrele fluturau cozile ei colorate n fiecare gang se auzea glasul ei de g nsac n fiecare tr sur se ascundeau bra ele ei lungi pe toate str zile trop iau picioarele ascunse n t r ogii purta i de trei genera ii Maiorca i st p nea creierul Cobor se n s ngele lui ca o colonie de n ari i i ncuiase b rb ia ntr un toc de bumbac ale c rui muchii t ioase le sim ea la fiecare pas Maiorca era n mintea lui multiplicat I se foia n to i porii pielii i chicotea n urechi i mai ales i ridica fustele n ochii lui alb stri i de durere nc t oricine se uita cu aten ie la Leun era imposibil s nu i observe privirea nv luit n perdeleExist ns cum spuneam i un al treilea rol cel mai subtil preg tit de nenum rate aluzii printre care imaginea Bucure tiului lexicofag pe care am citat o mai sus sau povestea mbl nzitorului de cuvinte acel Goiu Lizate Tyaga str mo ul Maiorc i care plecase cu toat familia n lume convins c are puterea de a subjuga pe oricine dac le spunea numele ascuns le fluiera gutural porunci sau ascu it invective rol care devine explicit atunci c nd naratorul face o larg parantez ca s descrie nu numai mecanismul narativ ci i c ntecul de siren al cuvintelor al anumitor cuvinteOrice poveste e compus din cuvinte iar ntre ele s nt unele ca ni te p ianjeni Nu s nt f cute din sunete curate ci din protestele discrete ale unor fantome cuib rite n fibra precar a hematiilor omene ti Singurul lor rost n lumea asta e acela de a g uri g ndurile Auzi un cuv nt i l ui i imediat f r s ai habar c din vibra iile lui se r sucesc deja firele lipicioase ale unei p nze de atac p ndind s apar o emo ie nc nedezvoltat ca o tulpin rupt de celelalte o bobi n care dorm speran ele unui suflet C nd d de ea acarianul zumz itor o umfl ca pe un balon f c nd o s cucereasc teritorii imense i s respire cu suferin de elf p n c nd nimic n lume nu mai conteaz pentru acel om dec t singur fantasma aspira iei lui clonate devenit peste noapte o st p n de fierMai mult dec t personaje peisaje si fir epic mai ales coregrafia acestor cuvinte zumz itor obsedante se va p stra n amintirile cititorului chiar i dup ce melodrama lui Leun va fi poate uitat

Characters Manuscrisul fanariot

Doina Rusti Ú 0 Download Read & download ´ PDF, DOC, TXT or eBook Ú Doina Rusti Characters Manuscrisul fanariot Inita pe documente si cu talentu i bine cunoscut Doina Rusti ridica perdeaua de pe o lume cu obiceiuri relatii private nemiloase comportamente surprinzatoare si habitudini stranii care il arunca in perplexitate chiar si pe criticul cu bune cunostinte istorice“ Eugen Negric. Sunt dezamagita cartea incepe intr un stil fermecator si promitator dar numai ca pe parcurs sa se dilueze constant Ma asteptam ca personajele sa aiba mai multa personalitate si intr adevar un destin concret pe care sa il putem urmari Da este de o senzualitate molipsitoare insa cartea se opreste la niste descrieri fade si imi pare ca ii lipseste substanta Cu alte cuvinte cum a mai zis cineva prea multa descriere Descrierea e fascinanta insa ma asteptam si la ceva actiune si la un pic de profunzime Presupun ca este imaginea in oglinda a Bucurestiului dintotdeauna superficialEste acolo prezent un citat fascinant Orice poveste e compusa din cuvinte iar intre ele sunt unele ca niste paianjeni Nu sunt facute din sunete curate ci din protestele discrete ale unor fantome cuibarite in fibra precara a hematiilor omenesti Singurul lor rost pe lumea asta e acela de a gauri gandurile Auzi un cuvant si il uiti imediat fara sa ai habar ca din vibratiile lui se rasucesc deja firele lipicioase ale unei panze de atac pandind sa apara o emotie inca nedezvoltata ca o tulpina rupta de celelalte o bobita in care dorm sperantele unui suflet Cand da de ea acarianul zumzaitor o umfla ca pe un balon facand o sa cucereasca teritorii imense si sa respire cu suferinta de elf pana cand nimic in lume numai conteaza pentru acel om decat singura fantasma aspiratiei lui clonate devenita peste noapte o stapana de fier Ah si la aceasta editie se foloseste la greu cuvantul vroiamPt fanii genului mi a placut mai mult Principele de Eugen Barbu tot o carte ciudata dar scrisa cu mai multa maiestrie Povestioare despre vremea fanariota a mai scris si Neagu Djuvara in Orient si Occident o carte superba


10 thoughts on “[Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW

 1. says: [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW Read & download ´ PDF, DOC, TXT or eBook Ú Doina Rusti Characters Manuscrisul fanariot

  [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW Să imaginezi așa o poveste plecând de la un manuscris găsit în arhive Să recreezi Bucureștiul fanariot cu toate culorile mirosurile intrigile credințele interesele și istoriile lui Să creionezi personaje atât de

 2. says: [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW

  [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW Vă mai amintiți de radicala poziție anticalofilică a lui Camil Petrescu cel care declarase război scrisului frumos respingînd toți tropii cu excepția comparației în scopul capturării autenticității? Ei bine rom

 3. says: [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW

  Read & download ´ PDF, DOC, TXT or eBook Ú Doina Rusti Doina Rusti Ú 0 Download [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW ♥️

 4. says: [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW

  Characters Manuscrisul fanariot [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW Read & download ´ PDF, DOC, TXT or eBook Ú Doina Rusti Dragă DoinaSă știi că eu în general prefer proza mai minimalistă așa DAR La cum ai construit romanul ăsta ca o pictură orientală așa l am „văzut” eu toate simțurile sînt absolut justificat exacerbate De la olfactiv și gustativ un București înmiresmat pe de o parte de mirodenii miere citrice cafea și susan prăjit iar

 5. says: Characters Manuscrisul fanariot [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW Doina Rusti Ú 0 Download

  [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW “Riga nu i spusese lucruri noi Dar era primul om care l ascultase Un dor de casă îl lovi drept în piept Ce c

 6. says: [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW Doina Rusti Ú 0 Download Characters Manuscrisul fanariot

  [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW 35Se vede ca autoarea a muncit mult la aceasta carte Mi a placut foarte mult lumea construita de ea; in timp ce citeam aveam impresia ca sunt acolo in acel Bucuresti plin de arome si culori Din pacate au fost si cateva lucruri care nu m au incantat iar asta m a indemnat sa ii scad un punct Unele descrieri mi s au părut cam incalcite si am f

 7. says: [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW Characters Manuscrisul fanariot

  [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW Romanul Doinei Ruști ne transportă într o epocă trecută pe care cu siguranță nu am putea o percepe atât de viu altfel decât prin artă Bucureștiul din epoca fanariotă Efortul documentării este considerabil de la portul

 8. says: Doina Rusti Ú 0 Download [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW

  [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW Read & download ´ PDF, DOC, TXT or eBook Ú Doina Rusti Characters Manuscrisul fanariot Sunt dezamagita cartea incepe intr un stil fermecator si promitator dar numai ca pe parcurs sa se dilueze constant Ma asteptam ca personajele sa aiba mai multa personalitate si intr adevar un destin concret pe care sa il putem urmari Da este de o senzualitate molipsitoare insa cartea se opreste la niste descrieri fade si imi pare ca ii lipses

 9. says: [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW

  [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW Aceasta carte cânta cu cuvinte frumos meșteșugite si alambicate Iubirea si Bucurestii de alta dataUn deliciu

 10. says: Doina Rusti Ú 0 Download [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW

  [Manuscrisul fanariot] EBOOK NEW Doina Rusti Ú 0 Download Characters Manuscrisul fanariot Tocmai ce am terminat de citit minunăția asta de carte Încă am un zâmbet mare pe față care sigur nu o să mi dispar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *