Beni Kör Kuyularda (READ)


 • Paperback
 • 240
 • Beni Kör Kuyularda
 • Hasan Ali Toptaş
 • Turkish
 • 17 October 2019
 • null

10 thoughts on “Beni Kör Kuyularda (READ)

 1. says: Beni Kör Kuyularda (READ)

  free download Beni Kör Kuyularda characters è eBook or Kindle ePUB ´ Hasan Ali Toptaş Hasan Ali Toptaş ´ 3 download 3 4 sene önce birisi Hasan Ali Toptaş’ın ülkemizde çok satan bir yazar olacağını iddia etse herhalde tebessümle karşılanırdı Son romanı Beni Kör Kuyularda yüzbinlik bir ilk baskıyla piyasaya çıktı geçen ay Kaliteli derinlikli özgün bir dünyası ve üslubu olan bir yazarımızın çok satması iyi bir şey tabii Toptaş Heba’dan bu yana daha içine girilebilir romanlar yazıyor Önceki romanı Kuşlar

 2. says: Beni Kör Kuyularda (READ) characters è eBook or Kindle ePUB ´ Hasan Ali Toptaş

  Beni Kör Kuyularda (READ) Hasan Ali Toptaş ´ 3 download Beklentinizi düşürmeyin Alın okuyun okutun Hasan Ali Toptaş’ ın usta kaleminden mahrum etmeyin kendinizi Bi oturuşta okuyun yüreğinize oturan o eli kaldıramayacaksınız Bi iç çekeceksiniz bi ah diyeceksiniz En nihayetinde iyi ki okudum diyecek belki 2020’ ye girerken sevdiğiniz birini bu güzellikten mahrum etmemek

 3. says: free download Beni Kör Kuyularda Hasan Ali Toptaş ´ 3 download characters è eBook or Kindle ePUB ´ Hasan Ali Toptaş

  free download Beni Kör Kuyularda characters è eBook or Kindle ePUB ´ Hasan Ali Toptaş Hasan Ali Toptaş ´ 3 download Hasan Ali Toptaş Türk Edebiyatı'nda en sevdiğim yazarlardan biri Beni Kör Kuyularda yazardan okuduğum üçüncü roman oldu Büyülü gerçekçiliğin güzel bir örneği bunu bizim edebiyatımızda bu kadar iyi kullanan başka kim var bilmiyorum Kitabın ilk sayfalarından şiir gibi bir hikaye rüzgarı esiyor ve

 4. says: Beni Kör Kuyularda (READ)

  free download Beni Kör Kuyularda Beni Kör Kuyularda (READ) bir gecede bitirdim ama bu kadar sığ bir metafor beklemiyordum açıkçasıhasan ali toptaş'ın gittikçe daha kolay okunur bir yazar olmasının dışında yaptığı benzetmeler habire tekrarladığı aynı tarz yapılmış betimlemeler de sanki çok beğenilmiş bir hareketini durmaksızın tekrar eden bir çlocuğu hatırlattı banaevet toplum batıl inanç gösteri toplumu ödleklik mafya düzeni araya serpiştirilmiş h

 5. says: characters è eBook or Kindle ePUB ´ Hasan Ali Toptaş Beni Kör Kuyularda (READ)

  Beni Kör Kuyularda (READ) En iyi romanı değil belki ama Hasan Ali Toptaş yine ustalığını konuşturmuş Klasik kendi tarzında yazdı

 6. says: Beni Kör Kuyularda (READ)

  Beni Kör Kuyularda (READ) İnsanın içindeki kötülüğün ve kayıtsızlığın romanı daha iyi yazılamazdı bence Hasan Ali Toptaş gerçek dışı öğeler kullanarak içinde yaşadığımız dünyanın çok gerçekçi bir resmini çizmiş Bir oturuşta bitirdim ama içime dolan sıkıntı uzun süre kalacak gibi

 7. says: Beni Kör Kuyularda (READ)

  Beni Kör Kuyularda (READ) Uykuların Doğusunda'n sıçramış bir seyretmelere doymama hikayesi Hasan'ım Ali'nin iyi bir okuru olmama rağmen ne b

 8. says: characters è eBook or Kindle ePUB ´ Hasan Ali Toptaş Beni Kör Kuyularda (READ)

  Beni Kör Kuyularda (READ) Hasan Ali Bey'in ara ara romanlarında kullandığı gerçeküstücülüğün kitabın tamamına hakim olmasını sevdim Neden ve niye ile uğraşmamış çünkü zaten seyre gelen güruh nasıl ile uğraşmıyor

 9. says: characters è eBook or Kindle ePUB ´ Hasan Ali Toptaş Beni Kör Kuyularda (READ)

  free download Beni Kör Kuyularda Hasan Ali Toptaş ´ 3 download characters è eBook or Kindle ePUB ´ Hasan Ali Toptaş Hasan Ali Toptaş'ın son romanı Beni Kör Kuyular'da en az Heba ve Kuşlar Yasına Gider kadar beni tatmin eden bir eser oldu HAT'ın eserlerindeki karakterler o kadar sıradan ve günlük kahramanlar ki bence onun kalemini güçlü kılan şey sokakta görüp kafanızı bile çevirip bakmayacağınız herhangi birini gerçeküstücülük yanıyla hayatın bir anda merkezine oturtabilmesi Güldiyar'ın bir gün evden babasına yemek göt

 10. says: characters è eBook or Kindle ePUB ´ Hasan Ali Toptaş Hasan Ali Toptaş ´ 3 download free download Beni Kör Kuyularda

  free download Beni Kör Kuyularda characters è eBook or Kindle ePUB ´ Hasan Ali Toptaş Hasan Ali Toptaş ´ 3 download Hasan Ali Toptaş’ın edebi yolculuğunda farklı bir uğrak Büyülü gerçekçiliğe en yakın eseri bence Tüm eserleri olağandışı anlarla bezelidir aslında ama bu olağandışılık bir “sanki” ile bir “gibi” ile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Beni Kör Kuyularda

Hasan Ali Toptaş ´ 3 download characters è eBook or Kindle ePUB ´ Hasan Ali Toptaş free download Beni Kör Kuyularda ?urduğu acımasızlık habire dönen karanlık bir çark çarkın öğüttüğü insanlar yarım kalmış sevdalar ve parç. bir gecede bitirdim ama bu kadar s bir metafor beklemiyordum a k as hasan ali topta n gittik e daha kolay okunur bir yazar olmas n n d nda yapt benzetmeler habire tekrarlad ayn tarz yap lm betimlemeler de sanki ok be enilmi bir hareketini durmaks z n tekrar eden bir locu u hat rlatt banaevet toplum bat l inan g steri toplumu dleklik mafya d zeni araya serpi tirilmi halil yayl gibi mistik karakterler mistik hik yeler ama ok basit gelmedi mi size devalla 2 y ld z da verirdim de hadi dedim topta n bende hatr var

characters è eBook or Kindle ePUB ´ Hasan Ali Toptaş

Hasan Ali Toptaş ´ 3 download characters è eBook or Kindle ePUB ´ Hasan Ali Toptaş free download Beni Kör Kuyularda Beni Kör Kuyularda bütün mümkünlerin kıyısından tam da oradan konuşuyor İnsanlardaki seyir merakı bu merakın do?. Hasan Ali Topta T rk Edebiyat nda en sevdi im yazarlardan biri Beni K r Kuyularda yazardan okudu um nc roman oldu B y l ger ek ili in g zel bir rne i bunu bizim edebiyat m zda bu kadar iyi kullanan ba ka kim var bilmiyorum Kitab n ilk sayfalar ndan iir gibi bir hikaye r zgar esiyor ve okuyucuyu laf uzatmadan konunu i ine ekiyor lk 100 sayfadan ok keyif ald m Sonras nda giderek tempom d t bekledi imi bulamad m Eksik kalan bir eyler ucu a k b rak lm yerler vard Biraz dramatize edilmi gibi geldi kitab n ilk sayfalar ndaki h z n git gide abart l bir hal ald Beklentisiz okunmas n tavsiye ederim Bu arada ba lad m g n bitirdim Vaktiniz varsa bir oturu ta bitirilecek kadar ak c Arka plandaki k yden kente g n getirdi i zorluklar motifi ok ince ve g zel i lenilmi Ne zor ey kendi topra nda m lteci gibi ya amak aresizlik ba g sterince kar n ortas nda kalm sokak hayvan gibi kalakalmak Autumn Days with the Moodys Moody Family #6 rk Edebiyat nda en sevdi im yazarlardan biri Beni K Blue Moose r Kuyularda yazardan okudu um nc Reindeer and Caribou roman oldu B y l ger ek ili in g zel bir The Soul Thief rne i bunu bizim edebiyat m zda bu kadar iyi kullanan ba ka kim var bilmiyorum Kitab n ilk sayfalar ndan iir gibi bir hikaye Anıtsal İstanbul r zgar esiyor ve okuyucuyu laf uzatmadan konunu i ine ekiyor lk 100 sayfadan ok keyif ald m Sonras nda giderek tempom d t bekledi imi bulamad m Eksik kalan bir eyler ucu a k b Anıtsal İstanbul rak lm yerler vard Biraz dramatize edilmi gibi geldi kitab n ilk sayfalar ndaki h z n git gide abart l bir hal ald Beklentisiz okunmas n tavsiye ederim Bu arada ba lad m g n bitirdim Vaktiniz varsa bir oturu ta bitirilecek kadar ak c Arka plandaki k yden kente g n getirdi i zorluklar motifi ok ince ve g zel i lenilmi Ne zor ey kendi topra nda m lteci gibi ya amak aresizlik ba g sterince kar n ortas nda kalm sokak hayvan gibi kalakalmak

free download Beni Kör Kuyularda

Hasan Ali Toptaş ´ 3 download characters è eBook or Kindle ePUB ´ Hasan Ali Toptaş free download Beni Kör Kuyularda Alanmış hikayelerBeri yandan roman boyunca iki soru peşimizi bırakmıyor Hakikaten gittiler mi Gittilerse nereye gittile. Hasan Ali Topta n son roman Beni K r Kuyular da en az Heba ve Ku lar Yas na Gider kadar beni tatmin eden bir eser oldu HAT n eserlerindeki karakterler o kadar s radan ve g nl k kahramanlar ki bence onun kalemini g l k lan ey sokakta g r p kafan z bile evirip bakmayaca n z herhangi birini ger ek st c l k yan yla hayat n bir anda merkezine oturtabilmesi G ldiyar n bir g n evden babas na yemek g t rmek i in k p eve d nd nde i ine kapan p a lad nda g zlerinden d en ya lar n ta a d n t bir karaktere d n mesi buna g zel bir rnek Anlat lan mekanlar evler mahalleler de nedense bana her eserinde bir Nuri Bilge Ceylan filminin ge ti i Anadolu yoklu unu ve sonsuzlu unu an msat r Zaten kitab n kapa nda kullan lan g rselin de Nuri Bilge Ceylan n foto raflam oldu unu rendi imde hakl kt m anlad m Karakterlerin ger ek st l ise Onur nl filmlerini Onun eserleri bana bu iki y netmenin tarzlar n n kar m gibi geliyor her seferinde Ve hepsinin de bulu tu u ortak noktas bu lkenin insanlar n n ac veren iki y zl yan na i aret etmeleriHasan Ali Topta da zaten bu eserinde insanlar n bir ba kas n n m k l n bile nas l bir seyir zevkine bir Truman Show a d n t rebilece ini anlat yor nsanlar n seyir merak t pk i lerinde gizliden gizleye saklanan lin k lt rleri gibi bir ba kas n n hayat n s nd recek hale gelebiliyor Topta bence k t insanlar ok iyi analiz edebiliyor Belki daha do ru bir anlat mla insan n i indeki k t l ok net g r yor ve ka da d k yor Bunun i inde hep toplumun ezilmi ya da k y s na at lm g s z insanlar n se iyor nsan n g c elde etti inde zalimli inin s n rlar n n olmad mesaj n neredeyse her kitab nda bir ekilde vurguluyorKitab n detaylar na girmek istemiyorum Olaylar G ldiyar n ve ailesinin ba na gelenleri burada analiz etmek kitaba hen z ba lamayanlar i in k t bir spoiler olmaktan teye gitmeyecek Bu y zden zetle bu kitap seyir zevki ile insan n i indeki zalimli i bir araya getiren bir eser Her eye ra men dostlu un vefan n ve aile olman n g zel yanlar n vurgulasa da HAT n usl bunda genelde ger ek kazan yor Yani masallar n sonu bizim istedi imiz gibi bitmiyorBu kitaba tam puan verecekken sadece yitik kalm bir yandan dolay puan k rd m G ldiyar n ba na gelenler zerinden toplumun tavr n anlatmak daha ncelikli ama iken kitab okutan ey daha ok neden g zya lar n n ta a d n t oluyor fakat kitab n hi bir yerinde bunun sebebi a klanmad gibi o g n evden kt nda ba na neyin geldi ine dair de bir bilgi vermiyor Bu k s m bende biraz hayal k r kl ya att desem yalan olmaz Ancak genel itibariyle ba ar l bir eserdiHala favori eserim Heba olsa da G lgesizler eseri kadar merak unsuru had safhada olan bu kitab herkese g n l rahatl yla tavsiye edebilirim The metal planet relationship A study of celestial influence rlar n n olmad mesaj n neredeyse her kitab nda bir ekilde vurguluyorKitab n detaylar na girmek istemiyorum Olaylar G ldiyar n ve ailesinin ba na gelenleri burada analiz etmek kitaba hen z ba lamayanlar i in k t bir spoiler olmaktan teye gitmeyecek Bu y zden zetle bu kitap seyir zevki ile insan n i indeki zalimli i bir araya getiren bir eser Her eye Lord Tedric Alien Realms A star book ra men dostlu un vefan n ve aile olman n g zel yanlar n vurgulasa da HAT n usl bunda genelde ger ek kazan yor Yani masallar n sonu bizim istedi imiz gibi bitmiyorBu kitaba tam puan verecekken sadece yitik kalm bir yandan dolay puan k 6 Verses That Can Change Your Life rd m G ldiyar n ba na gelenler zerinden toplumun tavr n anlatmak daha ncelikli ama iken kitab okutan ey daha ok neden g zya lar n n ta a d n t oluyor fakat kitab n hi bir yerinde bunun sebebi a klanmad gibi o g n evden kt nda ba na neyin geldi ine dair de bir bilgi vermiyor Bu k s m bende biraz hayal k No Limits Brutal Master #2 r kl ya att desem yalan olmaz Ancak genel itibariyle ba ar l bir eserdiHala favori eserim Heba olsa da G lgesizler eseri kadar merak unsuru had safhada olan bu kitab herkese g n l Lets Be Just Friends Just Friends #1 rahatl yla tavsiye edebilirim