Pdf Free Intelektual Masyarakat Berkembang Author Syed Hussein Alatas


10 thoughts on “Pdf Free Intelektual Masyarakat Berkembang Author Syed Hussein Alatas

 1. says: SUMMARY Intelektual Masyarakat Berkembang READ & DOWNLOAD ✓ PDF, DOC, TXT or eBook Þ Syed Hussein Alatas Syed Hussein Alatas Þ 0 FREE READ

  Pdf Free Intelektual Masyarakat Berkembang Author Syed Hussein Alatas Dahsyat juga penulis buku ini sehingga dijadikan rujukan oleh Edward Said dalam penghasilan buku Orientalism Jarang sekali buku buku tulisan ilmuan Asia dijadikan rujukan oleh orang luar Selain membawa persoalan

 2. says: Pdf Free Intelektual Masyarakat Berkembang Author Syed Hussein Alatas SUMMARY Intelektual Masyarakat Berkembang

  SUMMARY Intelektual Masyarakat Berkembang Pdf Free Intelektual Masyarakat Berkembang Author Syed Hussein Alatas READ & DOWNLOAD ✓ PDF, DOC, TXT or eBook Þ Syed Hussein Alatas Review buku 'Intelektual Masyarakat Membangun' Syed Husein AlattasMeluang sedikit masa menulis review tentang adikarya pemikir Melayu Syed Hu

 3. says: SUMMARY Intelektual Masyarakat Berkembang Syed Hussein Alatas Þ 0 FREE READ READ & DOWNLOAD ✓ PDF, DOC, TXT or eBook Þ Syed Hussein Alatas

  SUMMARY Intelektual Masyarakat Berkembang Pdf Free Intelektual Masyarakat Berkembang Author Syed Hussein Alatas READ & DOWNLOAD ✓ PDF, DOC, TXT or eBook Þ Syed Hussein Alatas Fokus utama buku ini adalah golongan intelektual dalam konteks negara membangun Metode yg digunapakai adalah sosiologi pen

 4. says: Pdf Free Intelektual Masyarakat Berkembang Author Syed Hussein Alatas

  SUMMARY Intelektual Masyarakat Berkembang Pdf Free Intelektual Masyarakat Berkembang Author Syed Hussein Alatas Syed Hussein Alatas Þ 0 FREE READ Hampir sebulan saya memaksa diri membaca buku ini Bacaan atas dasar keperluan bukan kegemaran Ya Harus dibaca o

 5. says: SUMMARY Intelektual Masyarakat Berkembang Syed Hussein Alatas Þ 0 FREE READ READ & DOWNLOAD ✓ PDF, DOC, TXT or eBook Þ Syed Hussein Alatas

  Pdf Free Intelektual Masyarakat Berkembang Author Syed Hussein Alatas Syed Hussein Alatas Þ 0 FREE READ READ & DOWNLOAD ✓ PDF, DOC, TXT or eBook Þ Syed Hussein Alatas Alhamdulillah berjaya menutup 2015 dengan buah tangan yang masyhur ini daripada Syed Hussein Alatas Sejujurnya aku nak beri 5 bintang tapi kerana ada beberapa perbahasan yang aku kurang faham aku kurangkan satu tak

 6. says: Pdf Free Intelektual Masyarakat Berkembang Author Syed Hussein Alatas

  Pdf Free Intelektual Masyarakat Berkembang Author Syed Hussein Alatas READ & DOWNLOAD ✓ PDF, DOC, TXT or eBook Þ Syed Hussein Alatas SUMMARY Intelektual Masyarakat Berkembang Sikap bebalisme dan pandir menyebarluas dalam syarikat syarikat yang mempunyai pelbagai pangkat dan keduduka Tapi hasilnya tiada

 7. says: Pdf Free Intelektual Masyarakat Berkembang Author Syed Hussein Alatas

  Syed Hussein Alatas Þ 0 FREE READ READ & DOWNLOAD ✓ PDF, DOC, TXT or eBook Þ Syed Hussein Alatas Pdf Free Intelektual Masyarakat Berkembang Author Syed Hussein Alatas Review much later this week as well

 8. says: READ & DOWNLOAD ✓ PDF, DOC, TXT or eBook Þ Syed Hussein Alatas Syed Hussein Alatas Þ 0 FREE READ SUMMARY Intelektual Masyarakat Berkembang

  SUMMARY Intelektual Masyarakat Berkembang Syed Hussein Alatas Þ 0 FREE READ Pdf Free Intelektual Masyarakat Berkembang Author Syed Hussein Alatas ulasan ini ditulis selepas perbincangan Wacana Intelektual Daerah bahagian Putrajaya yang pertama pada 25 Februari 2018 anjuran Putrajaya Circle satu inisiatif oleh Persatuan Pendidikan Falsafah dan Pemikiran Malaysia PPFPM dan PengenalanBuku Intelektual Masyarakat Membangun IMB tulisan Syed Hussein Al Attas SHA bukanlah satu karya yang asing di kalangan intelektual Malaysia Buku ini pertama kali diterbitkan pada 1977 dalam Bahasa Ingger

 9. says: Pdf Free Intelektual Masyarakat Berkembang Author Syed Hussein Alatas SUMMARY Intelektual Masyarakat Berkembang

  Pdf Free Intelektual Masyarakat Berkembang Author Syed Hussein Alatas walaupun ditulis hampir 40 tahun dahulu kandungannya tetap relevan buat masa kini

 10. says: READ & DOWNLOAD ✓ PDF, DOC, TXT or eBook Þ Syed Hussein Alatas Syed Hussein Alatas Þ 0 FREE READ SUMMARY Intelektual Masyarakat Berkembang

  Pdf Free Intelektual Masyarakat Berkembang Author Syed Hussein Alatas Syed Hussein Alatas Þ 0 FREE READ SUMMARY Intelektual Masyarakat Berkembang Walaupun 30 tahun sudah diterbitkan buku ini masih lagi relevan lagi untuk dibaca buat generasi sekarang Sungguhpun penuli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SUMMARY Intelektual Masyarakat Berkembang

FREE READ Þ Intelektual Masyarakat Berkembang KAUM intelektual yang lazimnya memegang peranan penting dalam masyarakatnya telah gagal dalam memainkan peranan yang diharapkan di berbagai masyarakat berkembang Di satu pihak berbagai sebab telah menentukan kualitas mereka yang rendah – seperti lingkungan lembaga pendidikan dan rasa puas diri yang berlebihan Di pihak. Dahsyat juga penulis buku ini sehingga dijadikan rujukan oleh Edward Said dalam penghasilan buku Orientalism Jarang sekali buku buku tulisan ilmuan Asia dijadikan rujukan oleh orang luar Selain membawa persoalan peranan intelektual dalam masyarakat sedikit berbeza dengan syarahan Said dalam buku Representations of Intellectual dan masalah golongan elit yang dikuasai oleh golongan pandir jika istilah ini tidak terlalu kasar dan difahami menurut konteks yang dimaksudkannya penulis juga mengajak pembaca supaya tidak menjadi seorang yang malas dalam berfikir seperti yang didefinisikan oleh Jose Rizal memperlihatkan kecintaan yang sedikit terhadap kerja dan kekurangan tenagaBuku yang sangat bagus dalam memahami masalah kebudayaan dan politik yang berlaku di rantau Asia dengan kajian oleh orang yang pernah berkecimpung dalam dunia politik dan intelektual

READ & DOWNLOAD ✓ PDF, DOC, TXT or eBook Þ Syed Hussein AlatasIntelektual Masyarakat Berkembang

FREE READ Þ Intelektual Masyarakat Berkembang Lain sebagian mereka merasa kecewa dan tidak berguna bagi masyarakatnya sehingga bersikap pasif atau bahkan meninggalkannya Lain pula mereka yang disebut kaum intelegensia – orang orang yang pandai berpikir tetapi bodoh dan lemah secara politis Dan orang orang bebal yang merasa bekerja untuk memajukan masyarakatnya tet. Sikap bebalisme dan pandir menyebarluas dalam syarikat syarikat yang mempunyai pelbagai pangkat dan keduduka Tapi hasilnya tiada

Syed Hussein Alatas Þ 0 FREE READ

FREE READ Þ Intelektual Masyarakat Berkembang Api tidak menggunakan ilmuBUKU ini memaparkan sebab musabab ciri ciri kebutuhan dan peranan yang perlu dimainkan oleh kaum intelektual dalam masyarakat berkembang dengan contoh Indonesia Malaysia Filipina Singapura India Pakistan Rusia dan berbagai negara berkembang lainnya dalam perbandingan dengan masyarakat negara maj. ulasan ini ditulis selepas perbincangan Wacana Intelektual Daerah bahagian Putrajaya yang pertama pada 25 Februari 2018 anjuran Putrajaya Circle satu inisiatif oleh Persatuan Pendidikan Falsafah dan Pemikiran Malaysia PPFPM dan PengenalanBuku Intelektual Masyarakat Membangun IMB tulisan Syed Hussein Al Attas SHA bukanlah satu karya yang asing di kalangan intelektual Malaysia Buku ini pertama kali diterbitkan pada 1977 dalam Bahasa Inggeris Intellectuals in Developing Societies di London Selama lebih 30 tahun SHA telah memulakan perjalanan dalam pokok pembicaraan tentang kaum intelektual dalam masyarakat membangun melalui ceramah Radio Malaya di Kuala Lumpur Sejak tahun 1964 hingga tahun 1967 SHA membincangkan masalah ini dalam kuliah di Universiti Malaya dan seterusnya di Universiti Singapura Buku ini lahir daripada kekecewaan SHA kepada kaum intelektual tempatan yang tidak berfungsi serta kegusaran SHA kepada nasib negara jika tidak munculnya satu kaum intelektual yang mampu memberi dampak dalam hal hal dan permasalahan pentadbiran negara Dalam 11 bab ini SHA menunjukkan kajian beliau tentang kaum intelektual dalam masyarkat membangun serta masyarakat maju dan tidak terjajah beliau menyentuh dan melakukan perbandingan kualitatif antara Malaysia dengan negara negara lain seperti Filipina Indonesia India China Jepun Turki Russia Perancis dan Amerika Syarikat perbandingan tentang sifat intelektual yang berfungsi dan tidak pandir dan bebalisme ketidakadilan intelektual dan implikasi daripada ketiadaan kepimpinan yang berintelekDalam bab 1 Latar Belakang Malaysia Catatan Peribadi SHA menceritakan pengalaman dan refleksi beliau tentang keadaan kaum intelektual di negara membangun seperti Malaysia Dalam bab 2 Kaum intelektual dan Fungsinya SHA memberikan pendefinisan kepada Intelektual dan menrungkaikan siifat sifat yang perlu ada pada seorang intelektual Dalam bab 3 Bebalisme SHA menghuraikan satu fenomena yang berlaku sekiranya fungsi kaum intelektual dilenyapkan dalam bidang pentadbiran negara Dalam bab 4 Orang pandir dalam Masyarakat Membangun SHA menulis tentang sifat lawan bagi Intelektual yang dimiliki oleh pandir pandir dalam sebuah masyarakat dan bagaimana kekuatan mereka yang menjalar dalam setiap pucuk pimpinana dalam masyarakat berorganisasi akan meruntuhkan masyarakat itu seperti gejala rasuah kegagalan perancangan ekstremisme agama dan sebagainya Dalam bab 5 Kaum Intelektual dan Masyarakat Membangun SHA mengangkat contoh gerakan Intelektual di negara negara lain dan menganalisis kejayaan dan kegagalan mereka Dalam bab 6 Kepentingan Kaum Intelektual SHA menjelaskan kepentingan kaum intelektual dan memperluaskan skop perbincangan dengan membandingkan golongan intelektual di negara barat Dalam bab 7 Kemunculan Kaum Intelektual SHA mencertakan keadaan sejarawi dan sosialogis yang menyebabkan kemunculan kaum intelektual Dalam bab 8 keterbelakangan dan Kaum Intelektual Gejala Rusia dan Masyarakat Membangun SHA menghuraikan masalah kaum intelektual dan kemunduran mengambil Rusia sebagai contoh Dalam bab 9 kaum Elit yang Mundur dan Pemodenan SHA membincangkan hubungan antara elit yang mundur dan pemodenan Dalam bab 10 ilmu Pengetahuan dan Kaum Elit Mundur SHA merujuk kepada pengaruh elit mundur dalam perkembangan sains dan teknologi di negara negara membangun Dalam bab 11 intelektual Masyarakat membangun SHA menganalisis peranan golongan elit mundur dn konteks sejarawi proses pemodenanUlasan dan Kritikan Falsafah yang membuat manusia dapat difahami manusia menerangkan kemuliaan manusia dan menunjukkan jalan yang semestinya Cacat pertama yang segera tampak pada setiap bangsa yang mengalami kemerosotan adalah pada semangat falsafahnya Kemudian cacat tersebut menyebar ke ilmu lain seni dan hal yang berkaitan lainnnya hlm16Ayat ini kekal relevan sehingga hari ini Kelihatan dalam setiap pelusuk masyarakat ketiadaan sosok intelektual yang berfungsi di setiap organisasi keluarga masyarakat mahupun institusi menyebabkan berlakunya penindasan terhadap nilai SHA telah memberi amaran sekiranya kaum pandir mendominasi maka nilai merekalah yang menjadi nilai masyarakat kesedaran mereka menjadi kesedaran masyarakat Nilai kaum pandiri jika tiidak dibendung akan meresap ke liang semangat dan sebati dalam budaya maka masyarakat akan jadi sukar untuk diselamatkan Antara implikasi yang diperkatakan oleh SHA adalah terdapat kurangnya kecintaan dan hormat kepada peradaban kesusaterawan dan keilmuaan mengabaikan hujah yang tertib dan rasional serta tidak memberi perhargaan kepadanya pegangan karut dan tahyul yang di luar kawalan mudah menyebar desas desus tanpa taakul kurang kehalusan budi pekerti tingkat perbahasannya menurun dan tidak pula merasa malu dan serba salah atas turunnya mutu estetika dan seni Gejala ini telah pun dikenalpasti dalam masyarakat Malaysia pasca merdeka dan sehingga kini adakah masalah masalah ini telah diselesaikanSHA banyak menekankan kesalahan penjajah golongan elit yang mundur kepada kegagalan kaum intelektual untuk berfungsi Mentaliti minda tertawan ini yang bergantung pada pemikiran penjajah Barat dalam segala kegiatan ilmiah menyebabkan kita tidak mampu berfikir secara kritikal dan mencipta gagasan teori yang asli ditambah lagi dengan kokongan intelektual yang dilakukan oleh golongan elit untuk melindungi kepentingan mereka sendiri gagal merakyatkan falsafah yang seterusnya melahirkan ramai pak pandir yang tidak mampu berfikir di Malaysia Disebabkan terdapat banyak minda tertawan yang obses dan tunduk kepada pemikiran Barat tanpa memahaminya pak pandir yang gagal mengenalpasti nilai dengan baik membuat golongan elit mudah memanipulasi awam bagi mengekalkan kuasa mereka Ditambah dengan kaum intelektual yang terjebak dengan bebalisme bungkam di depan kuasa autoritarian mereka juga akur dan meneruskan legasi pembebalan hari ini Natijahnya walaupun jumlah graduan berijazah bertambah daripada 40 tahun yang lalu adakah proses pemodenan dan pembangunan negara setaraf negara yang majuPada empat dekad yang lalu SHA telah menulis kita akan menyaksikan gejala seperti kelesuan institusi pendidikan dalam keseriusan intelektual birokrasi dicengkam depotisme kenaikan pangkat bukan berdasarkan merit penghakisan nilai demokrasi berparlimen pemimpin yang korup dan ketakutan masyarakat kepada status uo dan apathi masyarakat kepada prinsip moral Realiti dalam setiap masyarakat tidak kira maju dan membangun pak pandir akan selalu ada Ianya adalah seperti lumrah dunia atau hukum alam Tetapi perlu diingatkan terdapat golongan yang diperintah dan golongan yang memerintah Apa yang berlaku di kebanyakan negara di mana kaum pandir yang memerintah dan menindas kaum intelektual disebabkan majoriti yang memilih mereka adalah dalam golongan yang sama Persoalannya bagaimana caranya kaum intelektual mampu kekal relevan dalam masyarakat SHA memberitahu kaum intelektual perlulah kuat mengiatkan aktiviti intelektual dengan masyarakat penghargaan seni estetika menjaga serta menambahbaik nilaikesedaran masyarakat mengadakan pertembungan intelektual dengan rakan sejawat dan masyarakat melalui prasarana penerbitan ceramah mesyuarat dan pertemuan kelompok kecil Mereka perlu menyentuh isu isu massa dan sentiasa mencuba untuk berada dalam gelanggang politik dan radar media Kerajaan juga perlu mengambil nasihat daripada ilmuwan dalam hal pentadbiran Pada hemat penulis masalah ini juga tidak dapat dicapai jika tiada kesatuan atau satu usahasama berorganisasi oleh para intelektual dalam menyusun strategi membunuh bebalismeKesimpulanSHA telah meninggal pada 2007 dan beliau meninggalkan buku ini untuk para intelektual di Malaysia supaya bermunasabah dan memikirkan penyelesaian terhadap kerumitan situasi intelektualisme di Malaysia Pada hemat penulis perkara paling penting dalam kegiatan intelektual adalah niat yang murni serta kerjasama kaum intelektual kerana kegiatan intelektual adalah satu perkara yang sangat mencabar dan kurang diberi perhatian oleh umum Namun begitu penulis merasakan satu satunya cara melawan bebalisme adalah dengan merakyatkan falsafah agar falsafah menjadi bualan harian di kedai kedai kopi dan bukannya isu isu picisan yang tidak menampakkan kemegahan sesuatu bangsa Kemudian barulah intelektualisme boleh mara dan lantang memecahkan segala kawalan atasan yang membelenggu kebebasan intelektual di Malaysia

 • Hardcover
 • 159
 • Intelektual Masyarakat Berkembang
 • Syed Hussein Alatas
 • Malay
 • 08 November 2019
 • null